søndag den 5. oktober 2014

Forestillingsevnen overgår som regel virkeligheden

Thumbnails, der pirrer nysgerrigheden, kan næsten kun skuffe.I samme ombæring kommer vi ikke uden om denne klassiker: