torsdag den 23. april 2015

Ulve i Danmark og rotter i Europa

I disse dage er der atter set ulve i Danmark, og tilmed er det nær Frejlev, hvor jeg er opvokset. Nogle er skeptiske og ligefrem angstfyldte. Andre mener ikke, ulvene er så stor en trussel endda.

Leif Hove drager en parallel til andre, der uden invitation er kommet over grænsen, og han funderer over, om man ikke bør diskutere udryddelsen af denne gruppe, der i antal er betydelig større end ulveflokken. 


Leif Hoves analogi minder imidlertid om en sammenligning fra Fritz Hipplers propagandafilm "Der ewige Jude" fra 1940, der betragtes som bestillingsarbejde fra propagandaminister Joseph Goebbels. Filmen har til hensigt at skildre jødens væsen.Leif Hove stiller op for Borgerlisten i Syddjurs, men han kunne passende overveje Konservative, som for tiden har travlt med at se nazisme overalt.