søndag den 18. november 2012

Hvis ikke du tager medicin, bør du søge læge

Man bør kunne forvente, at såkaldt professionelle sprogbrugere - blandt andet journalister og forfattere - også er sikre i deres omgang med sproget, eller at de i hvert fald sørger for, at deres produkt er gennemarbejdet og skrevet korrekt, når det når ud til læserne.

Mindre kan gøre det, når det drejer sig om menigmand, der er blevet skriftligt producerende som aldrig før, nu hvor sociale medier, blogs, debatfora mm. giver muligheden for at ytre sig herigennem.

Disse steder findes de sproglige fejl i hobetal, og nogle gange kritiseres den skrivende for sin manglende formuleringsevne.

Når man har indrettet sin glasbolig, skal man dog nok lade stenene ligge.