fredag den 12. februar 2016

Jernedødt

Havarikommissionen for Jernbane har offentliggjort en rapport, hvoraf det fremgår, at de 38 ulykker, der er sket på S-togsperronerne de seneste 4-5 år, er sket som følge af, at personalets manuelle og visuelle perrontjek er afskaffet. 

Gevinsten ved afskaffelsen af kontrollen er, at stemmen på skærmen i toget sandt kan berette om, at det kører til tiden. Trafikstyrelsen frifinder sig selv og afviser sit eget ansvar ved at pointere, at det er de forulykkedes egen hjernedøde adfærd, der har forårsaget uheldene. 

En anden rapport fastslår, at der skal jern til hjernen inde på TV2-redaktionen