tirsdag den 15. marts 2011

Danskerne interesserer sig for assimilation - og langt vigtigere emner!

For nylig var der ministerrokade, og kvindernes internationale kampdag markeredes med, at de to kvinder Birthe Rønn Hornbech og Tina Nedergaard forlod deres respektive poster, og at to mænd overtog. Sådan er der jo så meget.

Søren Pind var den ene, og kort efter udnævnelsen til integrationsminister fremhævede han, at tiden er løbet fra integration, og at han foretrækker assimilation.

Sådan en udtalelse vækker opsigt i det lille kongerige, hvor Pind nu blandt andet har fået opmærksomhed på Facebook, hvor flere tusind brugere nu har profilbillede af den nyudnævnte minister. Herved vil man vise, hvor trist og ensidigt et land, der ønsker at tilflyttere skal assimilere sig, egentligt er. Og Søren Pind får gratis og rigelige mængder reklame.

Debatten har selvfølgelig medført øget fokus på udtrykkene integration og det hidtil lidet benyttede assimilation.

På det fremragende opslagsværk Den Danske Ordbog kan man finde definitioner og eksempler på langt størstedelen af vort modersmåls ord og udtryk, der forekommer i moderne sprogbrug fra 1955 til i dag.

På forsiden finder man en top 5-liste over de hyppigste søgeord inden for den seneste uge, hvor netop de højaktuelle assimilation og integration nu er at finde og altså har vakt nysgerrighed hos mange danskere.

Siden lanceringen af ordbogens netudgave i november 2009, hvor jeg gjorde flittigt brug af den i forbindelse med min specialeskrivning, har ét særligt ord uafbrudt ligget i top 5 og interesseret danskerne - gæt selv hvilket!