mandag den 12. december 2011

Røvsygt sprog truet

I en verden, hvor de fleste mestrer et nogenlunde campingengelsk, har mange af de mindre sprog svære kår. Selv om det er belejligt at kunne kommunikere på et fællessprog, de færreste dog kan udtrykke sig helt nøjagtigt på, er der megen kultur gemt i de oprindelige sprog.

Derfor findes der i alle sprog udtryk, som er vanskelige eller umulige at oversætte, netop fordi de betegner noget, der er særegent for denne kultur. Et klassisk eksempel fra dansk er 'sangskjuler'. Fordi man ude i den vide verden ikke har tradition for at skrive lejlighedssange på I en kælder sort som kul og Jeg en gård mig bygge vil om festens midtpunkt, er sådan et ord kulturelt funderet og dermed vanskeligt at oversætte.

Når sprog uddør, går der som følge heraf et stykke kultur og historie tabt.

Unescos hjemmeside er de truede sprog kortlagt, og ud af de knap 2500 sprog tales hele 255 af 0-1 person i dag.

Andre sprog betegnes som vulnerable, heriblandt anal, der endnu tales af 23000:


Et opslag på wikipedia beretter om 22 typiske ord i anal, som blandt andet indbefatter disse:

  • Zupar med betydningen 'rice beer'
  • Min med betydningen 'bride price'
  • Ithin med betydningen 'divorce'
  • Sanamba med betydningen 'kind of fiddle'
  • Ahno med betydningen 'kind of short skirt'

Og et sprog kaldet anal byder selvfølgelig også på denne:

  • Khol med betydningen 'deep hole'

Det er da en kultur, der er værd at bevare.