fredag den 8. april 2011

Når anglicismerne erstatter modersmålet

I teknologiens tidsalder opstår konstant nye udtryk, og mange af disse er engelske. Nogle frygter, at anglicismerne på længere sigt mere eller mindre vil erstatte vort prægtige modersmål.

Så galt tror jeg nu ikke, det går. Dog synes jeg, det er tankevækkende, at man tidligere kæmpede for at udskifte latin med dansk som undervisningssprog på de højere læreanstalter, og i dag sniger engelsk sig langsomt ind på det domæne på flere studier.

Når man taler om de nye ord fra fremmede sprog, kan man skelne mellem forskellige slags låneord:

Direkte lån er ord, vi benytter i stort set samme form som på originalsproget (podcast, matchfixing, blog osv.)

Pseudolån er ord, der ligner fremmedord, men er skabt herhjemme og forstås ikke i "hjem"landet. Klassiske eksempler er babylift og stationcar.

Betydningslån er de ord, som vi havde i forvejen, men som får tilført en ny betydning grundet indflydelse andetstedsfra. Efterhånden bruges patetisk næsten kun synonymt med det engelske pathetic, altså ynkelig eller latterlig. Den oprindelige betydning på dansk er følelsesfuld eller højtidelig.

Oversættelseslån kaldes det, når man direkte oversætter et ord eller udtryk fra et sprog til dansk og bruger det for nøjagtig det samme. På den måde er banana republic blevet til bananrepublik, homepage blevet til hjemmeside og role model blevet til det gyselige rollemodel.

Låneord, der supplerer sproget med nye betydninger og nuancer, skal hilses velkommen, synes jeg, mens jeg gerne er fri for udenlandske ord, der udtrykker akkurat det samme, som et i forvejen eksisterende.


Problemstillingen er slet ikke ny. Allerede i 1928 skrev den danske journalist og forfatter Viggo Barfoed (1895-1948) dette digt under pseudonymet Ærbødigst:

Anglisering

Vi gaar til five o'clock Tea og holder garden party,
og siger please, my darling og mener værsaaartig,
og vi gaar ud paa yachting, naar Jollen har et Sejl.
For vi er latest fashion og vi er english style.

Og naar vi faar en drink, er vi still going strong,
og skal vi ta' en taxi til dancing, come along!
Skønt vi er pæredanske ud til den lille Negl,
saa er vi latest fashion saavel som english style.

Trods spleen vi gaar dog nevermind i første Parket,
i plus-fours og pull-over og sixpence-Kasket.
Og saa er vi glade, naar vi ser os i Spejl,
at vi er latest fashion og vi er english style.

Og nu skal altsaa Scala af Skidtet løftes op,
af finest english money, det var et værre Job.
Og Sarauw og Vogelius de bukker med et smile,
for de er latest fashion og de er english style.

Allright - ja, time is money. Og Summen er jo pæn.
Man maa jo speake English, man er vel Anglo-Dane!
Skønt man i tyve Ord laver en og tyve Fejl,
er man dog latest fashion og very english style.