fredag den 21. januar 2011

Virak om tryk

PET kan være en forkortelse for polyætylentereftalat, som man blandt andet fremstiller flasker af, men de fleste forbinder det givetvis med Politiets Efterretningstjeneste.

Tiere og tiere høres det i medierne, at sådanne efterretningstjenester udtales med tryk på retning og ikke på første stavelse i efter, som jeg forventer og er vant til. Det skurrer ganske enkelt i mine sarte sprogører!

Faktisk findes der en betydelig række ord, der oprindeligt har haft hovedtrykket liggende andetsteds, end hvor de fleste lægger det.

Hvordan siger du fx dæmon? Jeg mindes ikke overhovedet at have hørt det udtalt på dansk med tryk på første stavelse, men faktum er, at sådan gjorde man til at begynde med. Pluralisformen dæmoner havde dog tryk på mon, som i dag er normen i dag - også i singularis.

Det modsatte gør sig gældende for et ord som kontekst. I dag har vi hovedtryk på første stavelse, mens man førhen har sagt kon'tekst.

Virak er endnu et af den slags ord, men det er oven i købet også et såkaldt pendulord. Det vil sige, at dets betydning har ændret sig over tid, og den slags (som fx bjørnetjeneste og forfordele også er) kan gøre kommunikation mellem personer fra forskellige generationer vanskelig, fordi de forstår noget helt andet ved ordet.

Vi'rak siger menigmand i dag om postyr, kaos eller ballade. Ældre sprogbrugere siger 'virak og bruger det om en stor hyldest, overdreven ros eller festligholdelse. Med trykændringen kan man altså undgå, at der bliver vi'rak om 'virak